Home > Filtrace > Hobrafilt > Řada „NT“

„Spolehlivá filtrace“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti filtrace kapalin. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

Hobrafilt
Řada „NT“
Oleje a bio-paliva Farmacie Chemie Potraviny Nealkoholické nápoje Alkoholické nápoje Pivo Víno

Hloubkové filtrační desky Hobrafilt® jsou vyráběny z pečlivě vybraných a kontrolovaných surovin, především z různých druhů celulóz, jakostních křemelin, perlitů a speciálně upravených pryskyřic. Filtrační desky jsou ve své podstatě trojrozměrnými hloubkovými filtry, které se vyznačují přítomností adsorbentů sloučenin s velkým vnitřním povrchem.

Filtrační desky Hobrafilt® řady „NT“ byly speciálně vyvinuty pro ekonomicky výhodné použití při filtracích v nápojovém, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Složení a tloušťka desek byly navrženy tak, aby při filtraci došlo k odstranění nečistot z typické výrobní dávky a desky tak měly takový filtrační výkon, který je pro danou filtraci potřebný. Tím se v podstatě eliminuje nevyužitá kapacita desek a dochází k úspoře. Při vysoké koncentraci nečistot doporučujeme použití desek Hobrafilt® řady „NT“ raději konzultovat s našimi prodejními specialisty.

Dokumenty ke stažení:
HOBRAFILT - Řada „NT“ (272.7KB, .PDF)
Podmínky úspěšné filtrace - Hobrafilt řada N a NT (577.1KB, .PDF)

Aplikace:
Víno
Pivo
Alkoholické nápoje
Nealkoholické nápoje
Potraviny
Chemie
Farmacie
Oleje a bio-paliva

Chrakteristika - Hobrafilt

Filtrační deska je v podstatě trojrozměrný hloubkový filtr, tvořený adsorbenty s velkým vnitřním povrchem. Je možné si je představit jako spleť různě dlouhých komůrek a kanálků uvnitř desky, v nichž se zachycují nečistoty.

Na rozdíl od sítové filtrace se u hloubkové filtrační desky přítomností adsorbentu mnohonásobně zvětší celková filtrační plocha a tudíž se zvětší množství přefiltrovaného roztoku.

Mechanizmus filtrace

V procesu filtrace přes filtrační desky existují tři rozdílné níže specifikované filtrační mechanizmy. V praxi se při filtraci, na základě širokého rozptylu velikosti částic, normálně žádný ze tří filtračních mechanizmů nevyskytuje izolovaně, nýbrž dochází vždy k více či méně velkému překrývání, což je nakonec pro filtrační výsledek rozhodující.

  1. Mechanická filtrace – je přímá filtrace cizorodých látek přes propustnou vrstvu – všechny částice větší než otvory filtrační desky jsou zachycovány mechanicky
  2. Elektrostatická adsorpce – jedná se o slabé molekulární interakce tzv. Van der Waalsovy síly, které vznikají mezi částicemi roztoků a materiálem filtrační desky. Tím je zajištěno, že uvnitř filtrační desky v komůrkách a kanálcích jsou zachyceny i částice menší než je velikost jejich pórů.
  3. Elektrokinetická adsorpce – je založena na existenci tzv. Zeta – potenciálu a uplatňuje se u desek mikrobiologicky účinných. Výborných účinků vůči záporně nabitým částečkám nečistot, mikroorganizmů a virů suspendovaných ve filtrované kapalině je dosaženo změnou přirozeného negativního elektrokinetického náboje filtrační desky na pozitivní náboj – tzn. Zeta potenciál. Toho je dosaženo speciální úpravou zdravotně nezávadnými polyelektrolyty. Vlivem této úpravy dochází k zachycování částeček až desetinásobně menších než je velikost pórů filtrační desky. 

Filtrační desky HOBRAFILT jsou dodávány standardně ve formátu 20x20, 40x40 a 60x61,4 cm. Na základě požadavků zákazníka jsou dodávány i jiné rozměry, např. kruhové nebo desky s různými otvory apod.

Dokumenty ke stažení:
Podmínky úspěšné filtrace (450.1KB, .PDF)
Hobrafilt návod s uvedením diferenčních tlaků (584.1KB, .PDF)
HOBRAFILT - produktový list (851.3KB, .PDF)

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: