Home > Izolace > TIBREX®

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

TIBREX®
Stavebnictví Sklo a keramika Strojírenství Hutnictví a slévárenství

Žárovzdorné desky TIBREX® jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých žárovzdorných vláken, pojených pouze anorganickým pojivem. Desky se používají pro nejrůznější účely, při nichž je požadována vysoká tepelně izolační schopnost a tvarová stálost za vyšších teplot.

Výrobky z těchto vláken se používají k obložení vnitřních prostor různých druhů kotlů a pecí, spalovacích komor, reaktorů, jako progresivní izolační materiály v hutnictví a slévárenství. Vzhledem k tomu, že desky TIBREX®musejí vykazovat dostatečnou pevnost v žáru, používají se anorganická pojiva, která zachovávají svoji pojivovou schopnost i za vysokých teplot. Výhoda použití anorganického pojiva oproti organickému spočívá v tom, že nedochází k jeho vypálení vlivem vysokých teplot. Tím se podílí na vytvoření rovnoměrné, stejnoměrně propojené struktury a dobré pevnosti včetně soudržnosti desek za vyšší teploty až do úrovně teplotní odolnosti samotných použitých vláken.

Žárovzdorné desky TIBREX® jsou určeny především pro tepelné izolace s tepelnou odolností do 1200 °C. Zaručují ochranu konstrukcí proti vysokým teplotám a vysoké úspory tepla tím, že zabraňují jeho úniku. Použití vysokoteplotních izolačních materiálů má dlouholetou tradici a tepelné úspory, jmenovitě u diskontinuelně pracujících pecí či tepelných agregátů činí až 30 - 40 % tepla ve srovnání se spotřebou tepla pecí konstruovaných pouze za použití klasických žárovzdorných materiálů. Desky lze použít i jako zatížitelné podložky, např. do akumulačních kamen.

Desky jsou vyráběny na papírenském stroji z vodní suspenze, složené z keramických hlinitokřemičitých vláken, anorganického pojiva a přísad. Desky TIBREX® neobsahují organické příměsi, které by se při aplikaci uvolňovaly.

Desky TIBREX® se používají mimo jiné v následujících aplikacích:

 • hutnictví
 • izolace a opravy všech typů pecí
 • dilatační izolace za cihly (beton)
 • izolace vík pánví a pecí
 • izolace míchačů, ohřívačů atd.
 • výroba kotlů
 • izolace hořákových komor
 • izolace dvířek a odtahů
 • cihlářství
 • isolace pecních vozů a jejich těsnění
 • dilatační součást izolace pecí
 • ostatní
 • izolace temperov. pecí a části sklářských van
 • vysokoteplotní těsnění pro všechna použití
 • izolace plotýnek
 • protipožární a protisálavá ochrana
 • pro metalurgii železných i neželezných kovů
 • protipožární dveře

Podrobnější informace o tomto produktu včetně technických dat naleznete v níže uvedených stahovatelných dokumentech.

Dokumenty ke stažení:
TIBREX® (251.9KB, .PDF)

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství
Strojírenství
Sklo a keramika
Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: