Home > Aplikace izolace > Strojírenství - výroba kotlů a pecí

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

Strojírenství - výroba kotlů a pecí

Žárovzdorné vláknité materiály firmy HOBRA našly největší uplatnění v oblasti výroby kotlů a pecí díky svým ideálním vlastnostem pro tyto výrobky. Jedná se především o výborné izolační schopnosti (malá tepelná vodivost), odolnost proti náhlým změnám teploty (tepelným šokům), rychlé uvedení výrobku (zařízení) do provozu, nízká hmotnost izolace (nižší hmotnost konečného výrobku) a v neposlední řadě i větší odolnost proti chvění a otřesům, což zamezuje poškození izolace při přepravě.

Příkladem použití izolací HOBRA při výrobě kotlů je např. izolace pro přímý kontakt s žárem, kde jsou uplatňovány desky TIBREX®, nebo také sekundární izolace, kde se uplatňuje více druhů výrobků, např. pak SIBREX® 140, SIBREX® 250 a (izolace je použita pro snížení teploty a zamezení pnutí = dilatační součást izolace).

Příkladem použití izolací HOBRA při výrobě pecí jsou izolace vnějších částí, kde se obecně uplatňuje IZOBREX®. Dále také jako izolace jednotlivých komor pecí, kde se nachází uplatnění jak IZOBREX®, tak i např. SIBREX® 140.

HOBRA izolace jsou dále často využívány jako vysokoteplotní těsnění pro všechny druhy použití jako např. těsnění mezi příruby, odtahy, nahlížecí otvory atp. Zde se uplatňuje zvláště žárovzdorný papír FLESIBREX®.

Stručný přehled konkrétních aplikací výrobků společnosti HOBRA:

Strojírenský průmysl (výroba kotlů a pecí)

 • izolace hořákových komor plynových kotlů (Tibrex®)
 • izolace plynových hořáků (Tibrex®, Sibrex®)
 • izolace dvířek a odtahů (Tibrex®, Sibrex®, Izobrex®, Tvaroform)
 • izolace potravinářských pecí (Tibrex®, Sibrex®, Izobrex®)

Elektrotechnický průmysl

 • vysokoteplotní těsnění pro kuchyňskou (bílou) techniku (Flesibrex®, Tibrex®)
 • horkovzdušná topidla (Flesibrex®, Tibrex®)
 • izolace plotýnek (Tibrex®, Tvaroform)

Ostatní odvětví

 • protipožární ochrana trezorů (Sibrex®, Tibrex®)
 • vysokoteplotní těsnění pro všechna použití (Flesibrex®, Tibrex®, Sibrex®)
 • protipožární dveře (Tibrex®)
 • protipožární a protisálavá ochrana (Flesibrex®, Tibrex®, Sibrex®, Tvaroform)

Produkty

FLESIBREX®

Žárovzdorný papír FLESIBREX® je vyráběn papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných hlinitokřemičitých vláken, organického pojiva...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

TIBREX®

Žárovzdorné desky TIBREX® jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých žárovzdorných vláken, pojených pouze anorganickým pojivem. Desky se používají pro...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

SIBREX®140

Žárovzdorné desky SIBREX®140 jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých vláken, pojených kombinovanými anorganickými a organickými pojivy...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

SIBREX® 300

Tuhé žárovzdorné desky SIBREX® 300 jsou vyráběny papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných keramických hlinito-křemičitých vláken...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

IZOBREX®

Žárovzdorné desky IZOBREX® jsou vyráběny ze směsi keramických hlinitokřemičitých vláken a minerální vlny, pojené organickým a anorganickým pojivem....

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

HOBREX

Minerálně vláknité desky HOBREX jsou vyrobené z minerální vlny a organických pojiv. Vyznačují se rozměrovou stálostí a dobrými tepelně...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

TVAROFORM

Žárovzdorné a tepelně izolační tvarovky TVAROFORM se vyrábějí z hlinito-křemičitých vláken. Vlákna se suspendují ve vodě za přídavku anorganického pojiva...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

Řezání vodním paprskem

Řezání přesných výřezů provádíme pomocí nejmodernějších technologií v tomto oboru. Na základě dodané výkresové dokumentace jsme schopni zhotovit jakýkoliv...

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství, Strojírenství, Sklo a keramika, Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: