Home > FAQ > FAQ - HOBRAFILT

Společnost HOBRA-Školník je významný evropský výrobce řešení v oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo světa před 85-ti lety a problematikou filtrace se HOBRA zabývá již více než 65 let. Přesvědčte se o špičkové kvalitě izolačních a filtračních produktů vyvíjených a vyráběných za použití nejmodernějších technologií a přísných standardů kvality.

FAQ - HOBRAFILT

Jak správně založit filtrační desku do filtru resp. která strana je vstupní a která výstupní?
Vstupní strana je ta hrubší a výstupní je ta jemnější s otiskem síta a logem firmy – více viz sekce produktu HOBRAFILT

Jaký je doporučený tlak při filtraci přes filtrační desky?
Různý – závisí za typu filtrační desky – více viz viz sekce HOBRAFILT.

Dají se filtrační desky regenerovat?
Ano dají – popsáno v „podmínky úspěšné filtrace“

Jak filtrační desky likvidovat?
Buď jako domovní odpad nebo kompostovat, pokud jste nefiltrovali nebezpečný odpad. V tom případě doporučení k nebezpečnému odpadu – podrobnější informace lze získat v bezpečnostním listu.

Jak dlouho a jakým objemem vody je nutné desky proplachovat při prvním pakování?
Desky je třeba promývat po dobu cca 10-15 min. do té doby, dokud neprotéká čirá voda bez příchuti – více viz viz sekce HOBRAFILT.

Jakým způsobem a jak dlouho desky sterilizovat?
Desky lze sterilizovat buď horkou vodou po tu dobu, pokud nezačne vytékat na výstupu z filtru voda teplá 85-90°C nebo parou o teplotě 121°C, případně chemicky – více viz viz sekce HOBRAFILT.

Jak odstranit papírovou příchuť z desek?
Řádným propláchnutím desek na počátku filtrace. Desky je třeba promývat po dobu cca 10-15 min. do té doby, dokud neprotéká čirá voda bez příchuti – více viz viz sekce HOBRAFILT.

Kolik přefiltruji filtrátu na určitém počtu desek než se zcela ucpou?
Nelze odpovědět generelně, protože to záleží na mnoha okolnostech – např. na míře zakalení filtrátu, na jeho viskozitě, na vhodně zvoleném typu desky a podobně

Neobsahují desky azbest – máte hygienický atest?
V žádném případě – azbest je hlavním hygienikem zakázáno používat – hygienický atest není v zemích EU nutný. Máme „Osvědčení o zdravotní nezávadnosti“ a v zemích mimo EU mají naši obchodní zástupci patřičné certifikáty na základě zákonů té které země.

Které filtrační desky jsou nejvíce průtočné a které nejvíce zachycují nečistoty?
Nejvíce průtočné desky jsou ty, které mají ve svém označení nejvyšší číslo a opačně – více viz viz sekce HOBRAFILT.

Jak jsou filtrační desky balené?
Desky jsou standardně balené folií do balíčků, kartonu a paletovány – jednotlivá balení viz sekce HOBRAFILT.

Jsou Vaše filtrační desky šaržovány? A jste schopni ke každé jednotlivé šarži doložit kvalitativní parametry?
Ano, desky jsou plně identifikovatelné. Ke každé šarži je možno zjistit jak výsledky kontrolních měření, tak i například kdo a kdy desky, resp. šarži vyrobil.

Obsahují Vaše filtrační desky těžké kovy?
Ne.

Kde se dají Vaše filtrační desky koupit?
Desky můžete koupit přímo u nás a nebo u našich prodejců. Zjistěte si Vašeho nejbližšího prodejce u našeho prodejního oddělení nebo napište na hobra@hobra.cz.Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: