Home > O společnosti > Poslání a vize

Společnost HOBRA-Školník je významný evropský výrobce řešení v oblastech filtrace a izolace. První izolační výrobky se značkou HOBRA spatřily světlo světa před 85-ti lety a problematikou filtrace se HOBRA zabývá již více než 65 let. Přesvědčte se o špičkové kvalitě izolačních a filtračních produktů vyvíjených a vyráběných za použití nejmodernějších technologií a přísných standardů kvality.

Poslání a vize

NAŠE POSLÁNÍ

HOBRA je mezinárodně respektovaná na úspěch orientovaná společnost. Naše aktivity jsou zaměřeny na špičková řešení v oblastech filtrace a separace a vysokoteplotních a žárovzdorných izolací. Využíváním našich produktů čistíme a chráníme naší planetu. Naše práce nás baví a spolupráce s námi baví naše partnery.

NAŠE VIZE

Pět pilířů, které nám umožní naše poslání dlouhodobě naplňovat.

Zákazníci a partneři

Hobra je vedena úspěchem svých zákazníků a partnerů a pečuje o to, aby budovala výhodné, přirozené a dlouhodobé loajální vazby.

Lidé

Nejcennější, co Hobra má jsou její zaměstnanci – za vším co děláme jsou lidé. Hobra - skvělé místo pro práci inspirující k tomu nejlepšímu, co v každém je.

Rentabilita

Hobra zajišťuje svým vlastníkům konkurenceschopnou návratnost vložených investic. Zvyšujeme hodnotu firmy.

Produkty

Inovace a procesní přístup udržuje naše výrobky a služby na potřebně vysoké úrovni.

Prostředí

Ve vztahu ke společnosti vyzdvihujeme etický, morální a odpovědný přístup. Jsme hrdá a respektovaná součást společnosti.

HODNOTY A PRAVIDLA

Jak se naše firma a každý z jejích zaměstnanců chová a jaké hodnoty respektuje.

  • INFORMACE A ZNALOSTI – učení jako neustálý proces
  • VŮDCOVSTVÍ A SPOLUPRÁCE – veď a spolupracuj
  • KREATIVITA, INVENCE, INOVACE – buď tvořivý, nápaditý, zlepšuj
  • ZLEPŠOVÁNÍ – vše jde zlepšit, zrychlit, zkvalitnit, systematičnost
  • ZÁBAVA – co děláme nás baví, jsme hraví a soutěživí
  • INICIATIVA – vymýšlej, buď napřed, nenech si to pro sebe
  • KVALITA – děláme věci dobře – i maličkosti rozhodují
  • OTEVŘENOST – konstruktivní kritice, změnám, dialogu, dveří
  • POCTIVOST – naše slovo platí, jsme spolehliví
  • DISCIPLÍNA A POŘÁDEK – naše pravidla jsou zákon

HOBRA – VEDENI ÚSPĚCHEM

Dokumenty ke stažení:
Poslání a vize (235.8KB, .PDF)Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: