Home > Izolace > TVAROFORM

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

TVAROFORM
Stavebnictví Sklo a keramika Strojírenství Hutnictví a slévárenství

Žárovzdorné a tepelně izolační tvarovky TVAROFORM se vyrábějí z hlinito-křemičitých vláken. Vlákna se suspendují ve vodě za přídavku anorganického pojiva a malého množství organických pojiv. Ze vzniklé suspenze se pomocí formy a vakua vyrábějí tuhé tvarovky.

Jeden povrh (formový) je rovný a přesně určuje stanovené rozměry. Druhý povrch je mírně nerovný. Teplota použití je do 1260°C nebo do 1430°C dle typu použitého vlákna).

Tvarovky TVAROFORM se používají jako tepelně izolační materiál při teplotách běžně do 1200 °C. Dobře chrání různé části pecí a konstrukce před vysokými teplotami, dále zabraňují úniku tepla. Nejvhodnější uplatnění je v hutním, strojírenském, sklářském průmyslu a energetice (např. výroba a opravy různých druhů pecí, kotlů, krbů apod.). Při použití tvarovek pro teploty nižší než 890 °C je nutno tvarovky vypálit po dobu 4 hodin při teplotě 890 °C. Tento ohřev je nutný k tomu, aby se vypálilo organické pojivo a začalo pojit anorganické pojivo. Dle požadavků zákazníků na základě přesných výkresů jsme schopni vyrobit také specifické druhy a rozměry tvarovek.

Žárovzdorné tvarovky TVAROFORM se používají v následující aplikacích:

 • slévárenství
 • vtokové kůly pro Lost Foam technologii (nejrozsáhlejší uplatnění)
 • licí žlaby a vtoky
 • tavící kelímky
 • izolace vtokových otvorů a výpustí pecí
 • izolace nálitků
 • nosiče filtrů
 • metalurgie železných i neželezných kovů
 • náhrada azbestových mat. (těsnění, ochrany apod.)
 • hutnictví
 • vnitřní a vnější obklady všech druhů pecí
 • izolace pánví a vozíků

Podrobnější informace o tomto produktu včetně technických dat naleznete v níže uvedených stahovatelných dokumentech.

Dokumenty ke stažení:
TVAROFORM (233.1KB, .PDF)

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství
Strojírenství
Sklo a keramika
Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: