Home > Izolace > SIBREX®140

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

SIBREX®140
Stavebnictví Sklo a keramika Strojírenství Hutnictví a slévárenství

Žárovzdorné desky SIBREX®140 jsou vyráběny z keramických hlinitokřemičitých vláken, pojených kombinovanými anorganickými a organickými pojivy a používají se jako tepelně izolační materiály při teplotách do 1100 °C.

Měkké desky s objemovou hmotností 140 kg/m3 se používají především pro technologické části staveb jako izolace nechráněných a mírně zakřivených ploch .

Vlivem vysokých teplot dochází k vyhoření organického pojiva a tím i k částečnému snížení soudržnosti a pevnosti desek. Z toho důvodu se používá kombinované pojivo organické spolu s anorganickým, protože již malé množství anorganického pojiva podstatně zvyšuje soudržnost desek v žáru, i když tato soudržnost nedosahuje úrovně desek, pojených pouze anorganickými pojivy. Desky SIBREX®140 je výhodné použít jako tepelnou izolaci všude tam, kde je třeba chránit konstrukce proti vysokým teplotám a zabránit úniku tepla - např. izolace ohřívačů vzduchu, vysokých pecí, sklářských pecí apod. Při všech aplikacích je dosaženo vysokých úspor energií, zvláště u cyklicky pracujících zařízení, kde se vedle izolačních vlastností desek uplatní i podstatně nižší akumulace tepla ve srovnání s klasickou vyzdívkou. Desky je možno lepit na stávající keramické vyzdívky pecí pomocí žárovzdorného tmelu nebo kamnářského tmelu Soudal (běžně dostupného v prodejnách barvy – laky).

Desky SIBREX® jsou vyráběny papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných hlinitokřemičitých vláken, kombinovaných pojiv a přísad.

Desky SIBREX® 140 se používají mimo jiné v následujících aplikacích:

 • hutnictví
 • izolace a opravy všech typů pecí
 • dilatační izolace za cihly (beton)
 • izolace vík pánví a pecí
 • izolace míchačů, ohřívačů atd.
 • výroba kotlů
 • izolace dvířek a odtahů
 • cihlářství
 • izolace pecních vozů a jejich těsnění
 • dilatační součást izolace pecí
 • ostatní
 • izolace temperovacích pecí a části sklářských van
 • vysokoteplotní těsnění pro všechna použití
 • protipožární a protisálavá ochrana
 • pro metalurgii železných i neželezných kovů
 • protipožární dveře

Podrobnější informace o tomto produktu včetně technických dat naleznete v níže uvedených stahovatelných dokumentech.

Dokumenty ke stažení:
SIBREX® (256.2KB, .PDF)

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství
Strojírenství
Sklo a keramika
Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: