Home > Izolace > SIBREX® 300

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

SIBREX® 300
Stavebnictví Sklo a keramika Strojírenství Hutnictví a slévárenství

Tuhé žárovzdorné desky SIBREX® 300 jsou vyráběny papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných keramických hlinito-křemičitých vláken (dříve označovaných také Sibral), kombinovaných pojiv a dalších přísad.

Díky použití inovované kombinace anorganických a organických pojiv má deska velmi dobré mechanické vlastnosti při zachování tepelné odolnosti do 1100 °C. Deska neobsahuje azbest a je určena jako vhodná náhrada azbestových desek. Použití je možné v celé řadě aplikací (např. vysokoteplotní izolace a těsnění). Desky jsou vhodným konstrukčním materiálem pro izolace vysokoteplotních agregátů v kombinaci s žárovzdornými cihlami nebo žárobetonem, kde fungují jako izolační a dilatační vrstva u venkovního pláště. Materiál velmi dobře snáší statické zatížení a je dobře obrobitelné (při dodržení bezpečnosti práce). Desky je možno lepit mezi sebou i na stávající keramické vyzdívky pecí pomocí žárovzdorného tmelu.

Desky SIBREX® 300 jsou vyráběny papírenskou technologií z vodní suspenze, složené z rozvlákněných hlinitokřemičitých vláken, kombinovaných pojiv a přísad.

Desky SIBREX® 300 se používají mimo jiné v následujících aplikacích:

 • hutnictví
 • izolace a opravy všech typů pecí
 • dilatační izolace za cihly (beton)
 • izolace vík pánví a pecí
 • izolace míchačů, ohřívačů atd.
 • výroba kotlů
 • izolace dvířek a odtahů
 • cihlářství
 • isolace pecních vozů a jejich těsnění
 • dilatační součást izolace pecí
 • ostatní
 • izolace temperovacích pecí a části sklářských van
 • vysokoteplotní těsnění pro všechna použití
 • protipožární a protisálavá ochrana
 • pro metalurgii železných i neželezných kovů
 • protipožární dveře

Podrobnější informace o tomto produktu včetně technických dat naleznete v níže uvedených stahovatelných dokumentech.

Dokumenty ke stažení:
SIBREX® (256.2KB, .PDF)

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství
Strojírenství
Sklo a keramika
Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: