Home > Izolace > IZOBREX®

„Teplo a žár pod kontrolou“ je komplexní značka společnosti HOBRA pod kterou jsou identifikovány všechny její výrobky a služby v oblasti žárovzdorných a izolačních aplikací. Jedná se v podstatě o marketingový projekt, který v sobě skrývá vše co HOBRA v té které oblasti vyrábí, nabízí a dodává.

IZOBREX®
Stavebnictví Sklo a keramika Strojírenství Hutnictví a slévárenství

Žárovzdorné desky IZOBREX® jsou vyráběny ze směsi keramických hlinitokřemičitých vláken a minerální vlny, pojené organickým a anorganickým pojivem. Žárovzdorné desky IZOBREX® jsou určeny především pro tepelnou izolaci v oblasti 400-800 °C.

Desky jsou vyráběny ve dvou druzích , které se vzájemně liší poměrem komponent v základní směsi a z něj vycházející rozdílnou teplotou použití.

Pro snadnější odlišení jsou jednotlivé druhy desek IZOBREX® označeny barevnými pruhy:

 • IZOBREX® 600 - pro použití při teplotách maximálně do 600 °C jsou označeny zeleným pruhem
 • IZOBREX® 800 - pro použití při teplotách maximálně do 800 °C jsou označeny modrým pruhem

Vlivem vysokých teplot dochází k vyhoření organického pojiva a tím i k částečnému snížení soudržnosti a pevnosti desek . Z toho důvodu se používá kombinované pojivo organické spolu s anorganickým, protože již malé množství anorganického pojiva podstatně zvyšuje soudržnost desek v žáru, i když tato soudržnost nedosahuje úrovně desek, pojených pouze anorganickými pojivy. Desky IZOBREX® se používají jako tepelná izolace u celé řady výrobků v energetice, strojírenství, elektroprůmyslu, sklářském průmyslu, dále jako izolace kabelových rozvodů a jako součást protipožárních opatření v technologických částech zařízení a staveb. Používají se také jako tepelné izolace u vyzdívek periodicky pracujících pecí, tepelně izolační výplně kotlů apod.

Desky jsou vyráběny papírenskou technologií z vodní suspenze, obsahující vhodná pojiva, hlinitokřemičitá žárovzdorná vlákna a minerální vlnu ve vhodném poměru.

Desky IZOBREX® se používají v následující aplikacích:

 • výroba kotlů
 • izolace dvířek
 • izolace vnějších částí
 • výroba pecí
 • izolace vnějších částí
 • izolace jednotlivých komor pecí
 • ostatní
 • protipožární dveře
 • protipožární a protisálavá ochrana
 • pro metalurgii železných i neželezných kovů

Podrobnější informace o tomto produktu včetně technických dat naleznete v níže uvedených stahovatelných dokumentech.

Dokumenty ke stažení:
IZOBREX® (252.7KB, .PDF)

Aplikace:
Hutnictví a slévárenství
Strojírenství
Sklo a keramika
Stavebnictví

Kontaktní formulář
Sdílejte nás na: